تبلیغات
پرواز رویاها - سر سفره

ﺴﺭ ﺴﻓﺭﻩ ﭽﻴﺯﻯ ﻨﺒﻭﺩ‚

ﻴﺦ ﺩﺭ ﭙﺁﺭﭻ ﻭ ﭙﺩﺭ‚‚‚

ﻫﺭ ﺩﻭ ﺁﺏ ﺸﺩﻥ‚‚‚﴿ﻫﺭﻜﻰ ﺩﺭﻙ ﻤﻴﻜﻨﻪ ﻨﻅﺭ ﺒﺩﻩ﴾
منبع فرشته هاتاریخ : دوشنبه 24 شهریور 1393 | 03:09 ب.ظ | نویسنده : مهسا | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | گسیختن